اجاره دادن دوست دخترهای زیبا در !!+ عکس

اجاره دادن دوست دخترهای زیبا در !!+ عکس

 

 پسران شانگ های در تبلیغاتی خنده دار و احمقانه برای کسب درآمد خود دوست دخترهای خود را اجاره می دهند!!

آن ها شرح حال کوتاهی از دوست دختر خود که مربوط به قد و وزن ، تولد و…  توضیحاتی در مورد خرید وعده های غذایی و .. درد بیت های جدید از کیت های رسانه های اجتماعی می گذارند تا کسب در آمد داشته باشند. اجاره این دوست دخترها ساعتی و روزانه می باشد!!!!

 

اجاره دادن دوست دخترهای زیبا در !!+ عکس

اجاره دادن دوست دخترهای زیبا در !!+ عکس

اجاره دادن دوست دخترهای زیبا در !!+ عکس

اجاره دادن دوست دخترهای زیبا در !!+ عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان