عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!

عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!

به گزارش نازوب کاواگوچی عکاس ژاپنی با ایده ای بسیار زیبا و در عین حال عجیب زن و شوهرهای به هم چسبیده و مهر و موم شده را پروژه خود قرار داد در نگاه اول این بدن ها مثل مرده ها می مانند اما این طور نیست این خلاقیتی است که این عکاس برای اولین بار انجام داده است و این پروژه گوشت عشق نام دارد! زن وشوهرهایی در بسته بندی های پلاستکی برای نشان دادن عشق بیشتر آن ها!!!

عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!

عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!

عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!

عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!

عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!

عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!

عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!

عکس هایی از زن و شوهرهای مهر و موم شده!!


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان