عکس های خیره کننده از کویری به شکل چشم انسان

عکس های خیره کننده از کویری به شکل چشم انسان
نازوب، ریچت در موریتانی. این منطقه به قطر 30 کیلومتر بسیار جالب و دیدنی در جنوب غربی بیابان صحرا واقع است که از فضا قابل مشاهده است. ابتدا تصور میشد که در اثر برخورد شهاب سنگ بوجود آمده باشد اما زمین شناسان به این نتیجه رسیده اند که در اثر بالا آمدن آب و فرسایش شکل گرفته است اما هنوز شکل مارپیچی آن مرموز است که نمی توان فهمید چیست.
 
 
 
 
 
 عکس های خیره کننده از کویری به شکل چشم انسان
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان