آموزش فعال سازی چاکرای ششم

آموزش فعال سازی چاکرای ششم
چاكرای ششم یا چاکرای پیشانی در فاصلة‌ یك انگشت بالای پل بینی در وسط پیشانی قرار دارد كه جایگاه نیروهای ذهنی متعال ، تشخیص ، حافظه و اراده است ، درك شهودی و روش بینی مخصوص این چاكراست و عملكرد هماهنگ این چاكرا باعث میشود كه ذهنی فعال و كل نگرانه داشته باشید ؛ توجه به حقایق اسرار آمیز نیز به این چاكرا مربوط میشود.

چگونه بفهمید كه چاكرای ششم عملکردش مناسب است : كسی كه چاكرای ششم در او عملكرد ناهماهنگی دارد، بیش از حد روی حوزة‌ عقل پافشاری میكند و تصمیمات زندگی اش منحصرا با عقل و منطق صورت میگیرد .

این افراد تنها چیزهایی را قبول می نند كه ذهن شان بتواند درك كند و به آسانی قربانی تكبر روشنكفرانه‌ خود میشوند ، كم كاری چاكرای ششم باعث میشود كه تنها حقیقتی را ببینید و باور كنید كه در جهان بیرون قابل دیدن باشد در این صورت حقایق روحانی را رد كرده و افكار پریشان و آشفته ای خواهند داشت.

كسانی كه خیلی فراموش كار بوده و بینایی ضعیفی دارند اغلب چاكرای ششمشان كم كار است و اشخاصی كه 4 ساعت به حالت خواب و بیدار هستند چاكرای ششم شان فعال است.

فعال کردن چاکرای ششم :تماشای آسمان آبی پررنگ روز و آسمان پر ستاره‌ شب چاكرای ششم را فعال میكند.

رنگ درمانی چاکرای ششم : بنفش روشن اثر پاك كننده و باز كننده بر روی چاكرای ششم دارد و به ذهن عمق و روشنی میبخشد و حواس را تقویت میكند ؛ همین طور ذهن را بر روی سطوح لطیف ادراك باز میكند.

رایحه درمانی چاکرای ششم : رایحه نشاط آور نعنا گره های چاكرای ششم را باز میكند و كمك میكند تا شخص از قالب افكار محدود رها شده و قدرت تمركز را زیاد میكند ؛ رایحه یاسمن ذهن را بر روی تجسم و تصویری كه حامل پیامی از حقیقت عمیق تر است باز میكند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان