falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

لاغری گروهی چیست و چگونه انجام می شود

لاغری گروهی چیست و چگونه انجام می شود
 چاقی و افزایش وزن در سالهای اخیر شیوع فزاینده ای پیدا كرده است. همانطور كه می دانیم عدم تعادل بین انرژی دریافتی و سوخت و ساز بدن باعث افزایش وزن و چاقی است. اما این كه یك فرد دچار چاقی می شود تنها تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیك نیست.مطالعات جدید نشان داده اند كه عوامل محیطی و جنبه های رفتاری و اجتماعی نیز در بروز چاقی موثرند.

در طی سالهای اخیر درمان افراد چاق اغلب به صورت انفرادی صورت می گیرد. اما بد نیست بدانید كه در سالهای اخیر درمان گروهی نیز با عنایت به تغییر رفتارهای زندگی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاكی از آنست كه درمان گروهی نیز می تواند یكی از روش های درمانی مفید برای چاقی باشد. بر همین اساس جلسات گروهی ای به منظور اصلاح رفتارهای غلط در افراد چاق (رفتاردرمانی ) در بعضی مراكز پیشرفته برگزار می شود.

مداخلات درمان گروهی كاهش وزن معمولا به شكل یك معالجه گروهی با افراد متنوع اجرا می شوند. این روش عموما موجب كاهش وزنی نزدیك به 8-10 كیلوگرم در طی یك دوره 16 الی 24 هفته ای می گردد. هر چند پاسخ افراد نسبت به این درمان متنوع است؛ برخی از شركت كنندگان وزن بسیار كم و یا هیچ وزنی را كاهش نمی دهند، برخی دیگر حدود 15 كیلوگرم و یا بیشتر كاهش وزن می یابند.

هماهنگ شدن روش معالجه با خصوصیات و تمایلات شركت كنندگان ممكن است شانس موفقیت و اثر بخشی كلی مداخلات را بهبود بخشند. بر همین اساس انتخاب گروههای درمانی، دانش كافی نسبت به تكنیكهای تغییر رفتار و نیز پیگیری بیماران در بهبود نتایج درمان موثر می باشند.

جالب آنست كه بر اساس مطالعات انجام شده، هماهنگ بودن درمان افراد چاق با ترجیحات آنها برای معالجه گروهی و یا انفرادی، نتایج كاهش وزن را بهبود می بخشند. در مطالعه ای كه اخیرا انجام شده، 75 فرد چاق بالغ كه تمایلات واضح خود را برای هر یك از درمان های انفرادی یا گروه درمانی را بیان نمودند به طور تصادفی به روش درمانی مورد علاقه و یا غیر مورد علاقه شان تخصیص یافتند. سنجش ها از 2 منظر بود : 1-نوع درمان (درمان انفرادی در مقابل درمان گروهی) و 2-مورد علاقه بودن درمان (كیفیت درمان ترجیحی در مقابل كیفیت درمان غیر ترجیحی)

شر كت كنندگان از هر یك از دو گروه 26 جلسه هفتگی از آموزش استاندارد رفتاردرمانی مدیریت وزن را پشت سر گذراندند. به شركت كنندگان آموزش داده شد كه از یك رژیم غذایی كم كالری( 1200 كیلوكالری در روز برای زنان و 1500 كیلوكالری در روز برای مردان) پیروی نمایند و یك برنامه ورزشی كه شامل 30 دقیقه پیاده روی در روز برای 6 روز در هفته بود را رعایت كنند. نتایج نشانگر كاهش وزن بیشتر افراد در درمان گروهی نسبت به درمان انفرادی بود حتی برای كسانی كه بیشتر به درمان انفرادی تمایل داشته بودند.

متخصصین معتقدند كه افراد چاق در درمان های گروهی می توانند در اصلاحات رفتارهای غلط خود حتی موفق تر از درمان انفرادی باشند، شاید این امر به این دلیل است كه از تجربه ها و تلاش های دیگر افراد چاق مطلع می گردند، همچنین سطح انگیزه و هم دردی در گروه درمانی برای آنها قوی تر است.
 

و اما چرا گروه درمانی مفید واقع می گردد؟

وقتی افراد وارد یك گروه می شوند با مشكلات اساسی ای كه همه آنها را به گروه درمانی كشیده است مواجه می گردند و تحت راهنمایی های درمانگر، جایگزین ها و راهكارهای مناسبی را برای برطرف نمودن مشكلات خود پیدا می كنند چه بسا یكی از افراد گروه روشی را تجربه كرده باشد كه برای بقیه افراد گروه نیز كارساز واقع گردد.
گروه درمانی فرصتی را به افراد می دهد كه راههای ارتباط با دیگران را در خود توسعه دهند و نوعی احساس همدردی و دلگرمی بین افراد ایجاد می شود.

در جلسات گروه درمانی افراد شروع می كنند به دیدن اینكه تنها آنها نیستند كه مشكل دارند و این دلگرم كننده است كه افراد مشاهده كنند كه اشخاص دیگری هم هستند كه مشكلات مشابهی را دارند . یا ممكن است یكی از افراد گروه در گذشته با مشكلی دست و پنجه نرم كرده باشد كه هم اكنون یكی دیگر از اعضای گروه را به شدت آزار می دهد و لذا فردی كه از عهده مشكل بر آمده است می تواند به شخص مشكل دار كمك و راهنمایی نماید.
 
به موازات اینكه احساس راحتی و صمیمیت بین افراد بیشتر می شود آنها راحت تر مشكل خود را باز می كنند و متخصصی كه گروه را هدایت می نماید به افراد فرصت می دهد كه احساساتی كه اغلب بیان كردن آنها در خارج از جلسهبرای افراد مشكل است را بازگو كنند. افراد به تدریج شروع می كنند بگویند كه به چه حمایت ها و كمكهایی نیاز دارند و تشویق می شوند كه با افراد دیگر به رقابت درون گروهی بپردازند كه انگیزه آنان را برای كاهش وزن بیشتر می نماید.
 

بیوگرافی هنرمندان