ماجرای تجاوز نوه یک سیاستمدار به دختر 13 ساله

ماجرای تجاوز نوه یک سیاستمدار به دختر 13 ساله
خبرهای جدید ایران و جهان
ناز وب به نقل از اسوشیدپرس، مت بارنت نوه یک سیاستمدار با نفوذ  که در آن زمان دانش آموز سال سوم دبیرستان بود در زاند در سال 2012 به جرم آزار و اذیت تجاوز جنسی به قربانی 13 ساله خود دیزی کلمن دستگیر شد.
 
بنابر این گزارش های  منتشر شده حین انجام اعمال وقیحانه مت بارنت قربانی خود از سطح هوشیاری  لازم برخوردار نبوده و نمی توانست هیچ گونه مقاومتی از خود نشان دهد.
 
 بر اساس قوانین حاکم بر مسیوری از آنجائیکه هیچ  ک از طرفین سن قانونی نداشتند  مساله فوق جزو جرایم جنسی قرار نگرفت.
 
 حال با روشن شدن ابعاد تازه ای از این ماجرا این پرونده بار دیگر به جریان افتاد.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان