۳۰ قانون جهانی برای موفقیت

۳۰ قانون جهانی برای موفقیت
سبک زندگی، سلامت روان
1 – قانون انگیزه
هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص كرد تا با یك برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.
2 – قانون انتظار
اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد . شما همیشه هماهنگ با انتظارات تان عمل می كنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تأثیر می گذارد.

3 – قانون تمركز
هر چیزی را كه روی آن تمركز كرده و به آن فكر كنید در زندگی واقعی، شكل گرفته و گسترش پیدا می كند. بنابراین باید فكر خود را بر چیزهایی متمركز كنید كه واقعاً طالب آن هستید.

4 – قانون عادت
حداقل  95  درصد از كارهایی كه انجام می دهیم از روی عادت است. پس می توانیم عادت هایی را كه موفقیت مان را تضمین می كنند در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی كه رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیك و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تكرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.
5 – قانون انتخاب
زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افكار خود آزاد هستیم، كنترل كامل زندگی و تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است.
6 – قانون تفكر مثبت
برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفكر مثبت امری ضروری است. شیوه تفكر شما نشان دهنده ی ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.
7 – قانون تغییر
تغییر ، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.
8 – قانون كنترل
سلامتی ، شادی و عملكرد درست از طریق كنترل كامل افكار، اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود می آید.
9 – قانون مسؤولیت
هر چه و هر كجا كه هستید به خاطر آن است كه خودتان این طور خواسته اید. مسوولیت كامل آن چه كه هستید ، آن چه كه به دست آورده اید و آن چه كه خواهید شد بر عهده خود شماست.
10 – قانون پاداش
عالم در نظم كامل به سر می برد و ما پاداش كامل اعمالمان را می گیریم. همیشه از همان دست كه می دهیم از همان دست می گیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت می كنید به این دلیل است كه بیشتر می بخشید.
11 – قانون خدمت 
پاداش هایی را كه در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران كار كنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می كنید.
12 –  قانون علت و معلول
هر چه به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر كاری را كه بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آن كه تصمیم بگیرید كه دقیقاً چه می خواهید و سپس عمل كنید.
13 – قانون ذهن
شما تبدیل به همان چیزی می شوید كه درباره آن بیشتر فكر می كنید. پس همیشه درباره چیزهایی فكر كنید كه واقعاً طالب آن هستید.

14 – قانون عینیت یافتن ذهنیات
دنیای پیرامون شما تجلی فیزیكی دنیای درون شماست. كار اصلی شما در زندگی این است كه زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق كنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم كنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی كه در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا كند حفظ كنید.
15 – قانون رابطه مستقیم
زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز تفكر و احساسات درونی شما ، و عملكرد و تجارب بیرونی تان رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی ، وضعیت جسمانی شرایط مالی و موفقیت های شما بازتاب دنیای درونی شماست.
16 – قانون باور
هر چیزی را كه عمیقاً باور داشته باشید به واقعیت تبدیل می شود. شما آن چه را كه می بینید باور نمی كنید بلكه آن چیزی را می بینید كه قبلاً به عنوان باور انتخاب كرده اید. پس باید باورهای محدود كننده ای را كه مانع موفقیت شما هستند شناسایی كنید و آن ها را از بین ببرید.
17 – قانون ارزش ها
نحوه عملكرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آن چه كه
ارزش هایی را كه واقعاً به آن اعتقاد دارید بیان می كند ادعاهای شما نیست بلكه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.
18 – قانون تأثیر تلاش
همه امید ها، رویاها، هدف ها و آرمان های ما در گرو سخت كوشی است. هر چه بیشتر تلاش كنیم؛ موفقیت بیشتری كسب خواهیم كرد.
19 – قانون آمادگی
در هر حوزه ای موفق ترین افراد ، آن هایی هستند كه وقت بیشتری را صرف كسب آمادگی برای انجام كارها می كنند. عملكرد خوب نتیجه آمادگی كامل است.
20 – قانون حد توانایی
شاید برای انجام همه كارها وقت كافی وجود نداشته باشد ولی همیشه برای انجام مهم ترین كارها وقت كافی هست. هر چه بیشتر كار كنیم كارایی بیشتری پیدا می كنیم. اما باید اموری را بر عهده بگیریم كه در حد توانمان باشد.

21 – قانون تصمیم
مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است. در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود كه در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم.
22 – قانون خلاقیت
ذهن ما می تواند به هر چیزی كه باور داشته باشد دست یابد . هر نوع پیشرفتی در زندگی با یك ایده آغاز می شود و چون توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود است آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.
23 – قانون استقامت
معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها، شكست ها و ناامیدی هاست . استقامت ویژگی اساسی موفقیت است . اگر به اندازه كافی استقامت كنیم، طبیعتاً سرانجام موفق خواهیم شد.
24 – قانون صداقت
خوشبختی زمانی به سراغ ما می آید كه تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی كنیم. همواره باید با آن بهترین بهترین ها كه در درون مان وجود دارد صادق باشیم.
25 – قانون انعطاف پذیری
در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دست یابی به آن ها انعطاف پذیر باشید. درعصر تحولات سریع و رقابت شدید، انعطاف پذیری از ضروریات است.
26 – قانون خوشبختی
كیفیت زندگی ما را احساسمان در هر لحظه تعیین می كند واحساس ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامونمان مشخص می سازد، نه خود وقایع. هرگز برای این كه تجربه خوشی از دوران كودكی داشته باشید دیر نیست. كافی است گذشته را مرور كنید و روشی را كه برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید.

27 – قانون تعجیل
ما همواره دوست داریم كه هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم، به همیت دلیل است كه در تمام عرصه های زندگی بی قراریم.
28 – قانون فرصت
بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید. پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست.
29 – قانون خود شكوفائی
شما می توانید هر چه را كه برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود به آن نیاز دارید بیاموزید. آن هایی كه می آموزند توانا هستند.
30 – قانون بخشندگی
هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت كنید خیر و نیكی بیشتری به شما می رسد، آن هم از جاهایی كه اصلاً انتظار ندارید. شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت خواهید شد كه احساس كنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید .

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان