عکس، حدس میزنی اینجا کجا باشه؟

عکس، حدس میزنی اینجا کجا باشه؟
 
فکر می کنی این تصویر هوایی متعلق به کدام کشور و شهر است؟!
 

عکس، حدس میزنی اینجا کجا باشه؟

احتمالا حدس هایی چون آمریکا و کشور های اروپایی به ذهنتان خطور کرده است.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

اینجا بندر انزلی ایران است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان