laghari

واقعیت های جالب و خواندنی درمورد اینترنت

واقعیت های جالب و خواندنی درمورد اینترنت
 آیا می دانید که اولین دامنه با نام symbolics.com بوده و در ماه مارس سال 1985 ثبت شده است. این موضوع جالب و برخی ازحقایق بسیار جالب درباره صنعت اینترنت که منمطمئن هستم که بسیاری از شما از آنها آگاه نیستید را در زیر بررسی کرده ایم .

1- هر ساله بیش از 250 میلیون دلار هزینه صرف ثبت دامنه می شود .

2- قیمت متوسط برای ثبت یک دامنه در حدود 20 هزار دلار است .

3- 129 میلیون دامنه تا سال 2012 بهثبت رسیده است .

4- طولانی ترین نام دامنه با بیش از 60 کارکتر

www.thelongestdomainnameintheworldandthensomeandthensomemoreandmore.com

5- 676 دامنه ی دو کارکتری به ثبت رسیده است

6- تا پایان سال 2011 3.1 ملیارد پست الکتریکی به ثبت رسیده است که 89 درصد آنها هرزنامه بوده .

7- روزانه کاربران 300 ملیارد پست الکتریکی ارسال می کنند .

8- 2.1 میلیارد کاربر اینترنت در جهان وجود دارد، 485 میلیون نفر از آنها در چین هستند .

9- بیشتر از آنکه موجود زنده در جهان وجود داشته باشد دستگاه متصل به اینترنت وجود دارد .

10- 83 میلیون تلفن هوشمند متصل اینترنت وجود دارد.

11- گران ترین تبلیغ اینترنتی سال 2012 تبلیغ فوتبال آمریکایی بوده که 30 ثانیه بیشتر طول نکشید ولی 3.5 ملیارد دلار برایش هزینه شد .

12- 2.1 ملیارد کاربر از اینترنت استفاده می کنند .


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان