ما را دراینستاگرام دنبال کنید

نکته های مهم مخصوص دختر خانم های مجرد

مجموعه : زنان و زایمان
نکته های مهم مخصوص دختر خانم های مجرد
دوازده مورد وجود دارد كه دختر خانمها را در همان شروع انتخاب و تصمیمگیری برای ازدواج به اشتباه میاندازد. به عبارت دیگر، باید برای انتخاب شوهر مناسب از این 12 خطا دوری كنید:
1) تهیه یك فهرست بلند بالا از خصوصیات همسر مورد نظر با تمام جزئیات و ریزهكاریها اشتباه است. درست است كه باید فردی را انتخاب كنید كه خصوصیات او به نظرات شما شبیهتر باشد اما اگر زیاده از حد محافظهكارانه عمل كنید و تمام زیر و بم او را مورد قضاوت قرار دهید، بالاخره مواردی پیش میآید كه با فهرست شما همخوانی ندارد و همین موضوع باعث میشود به دلیل مسائل جزئی، فرد مورد نظر را قبول نكنید.
2) اگر تا یك سنی ازدواج نكردهاید و حالا فكر میكنید دیر شده و دیگران شما را زیر ذرهبین قرار دادهاند و بعد فقط به همین دلیل، فورا به یك خواستگار بله میگویید، اشتباه میكنید.
3) مقایسه همیشه كار را خراب میكند. اگر دائم خواستگارها را با هم یا با سایر افرادی كه اطرافتان هستند و مورد تایید شما قرار گرفتهاند، مقایسه كنید، مطمئنا نمیتوانید تصمیم درستی بگیرید.
4) اگر از آن دسته آدمهایی هستید كه دو دستی به غم و غصه یا گذشته چسبیدهاید، اشتباه میكنید. اگر به هر دلیل موقعیتهایی را در گذشته از دست دادهاید، دیگر به آن فكر نكنید. پویا باشید و خودتان را برای آینده آماده كنید.
5) بعضیها به خودشان اجازه نمیدهند كسی را دوست داشته باشند و این مسا‡له برایشان مشكل ایجاد میكند. مثلا ممكن است فردی از بسیاری جهات مورد تایید شما و دوست داشتنی باشد اما به دلیل حرف و حدیث بیمنطق و دور از عقل دیگران، مورد تایید خیلیها قرار نگیرد. در این شرایط اگر فرصت دوست داشتن و بله گفتن را از خودتان بگیرید، خطای بزرگی مرتكب شده اید.
6) گاهی بعضی دختر خانمها اعتماد به نفس پایینی دارند و فكر میكنند پر از اشكال هستند و مورد تایید دیگران قرار نمیگیرند، در حالی كه اگر به نكات مثبت خودشان توجه كنند، از خیلیها بهتر به نظر میرسند.
7) در مواردی، دختر خانمها انتظار دارند فورا عشق و علاقه شدید و رویایی بین آنها و همسر آیندهشان به وجود بیاید و به عبارتی طرف مقابل فورا یك دل نه صد دل عاشقشان بشود. وقتی چنین توقعی دارند و زلزله مورد نظر آنها اتفاق نمیافتد، فورا دلسرد شده، عقب میكشند. اگر انتظار دارید در همان برخورد اول یك رابطه شدید عاشقانه به وجود بیاید؛ جلوی این ازدواج، یك پرچم قرمز بزرگ نگه داشتهاید. با این كار واقعبینی را كنار گذاشتهاید، در حالی كه دنیای ما كاملا واقعی است.
8) مرد ایدهآل زندگی شما با مردهای به اصطلاح ایدهآل فیلمها كاملا فرق میكند. به عبارتی منتظر چنین موجوداتی نباشید، چون فقط به فیلمها تعلق دارند.
9) گاهی دخترها سراغ فردی میروند كه هیچ شباهتی به آنها ندارد و فقط به یك دلیل خاص مورد تایید آنهاست. یادتان باشد تنها با یك خصوصیت نمیتوان زندگی كرد.
10) تمركز روی نكات منفی خطای بزرگی است. یادتان باشد اگر به هر دلیلی درباره مردها احساسات منفی در شما وجود داشته، آنها را كنار بگذارید و با دیدگاه مثبت، انتخابی مناسب داشته باشید.
11) بعضی دختر خانمها كه تحصیل و شغل مناسبی دارند، فكر میكنند به دلیل رفع نیاز مالی میتوانند از موضع بالا صحبت كنند و به كمك یك مرد احتیاج ندارند. این دختر خانمها با این طرز تفكر سد بزرگی مقابل خودشان ایجاد میكنند و نمیتوانند درست انتخاب كنند، چون مدام دیگران را از خود میرنجانند.
12) ایثار و فداكاری بیش از حد، به دیگران بیش از خود فكر كردن و نیاز دیگران را به خود مقدم دانستن اشتباه بزرگی است كه بعضی دخترها مرتكب میشوند. اگر به هر دلیل بار مسوولیتی به دوش شماست قبول؛ اما باید اول به خودتان، نیازهایتان و آینده شخصیتان فكر كنید و موقعیتها را از دست ندهید.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان