laghari

اس ام اس خنده دار وجالب

اس ام اس خنده دار وجالب

عشق یعنی یک تجلی یک ظهور عشق یعنی رفتن از ظلمت به نور

************

شما به علت داشتن مرام وحمل معرفت محکوم به حبس ابد در قلب من هستید

************

گویند لبخند بهانه ایست برای زیباتر شدن…………………………………تو نیشتو ببند فایده نداره!

************

عزیزتر از آنی که بگویم دوستت دارم ، محبوب تر از آنی که بگویم می خواهمت ، نمی گویم مال من باش ؛ فقط گاهی به یادم باش

************

به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد

 
************
 
از فرش فروشی مزاحمتون می شم. اجازه میدین دلمو فرش زیر پاتون كنم تا هیچ جا جز دل من پا نزارین…

 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان