آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

به درخواست شما عزیزان آموزش های کاردستی را از این پس به صورت تصویری در دسته آموزش، گوناگون و دانستنیها مشاهده فرمایید. (نازوب)

برای درست کردن این کاردستی به یک کاغذ طرح دار رنگی زیبا نیاز دارید که ابعادش 15 در 15 سانتی متر باشد. توجه داشته باشید که کار را از سمت غیر رنگی آن شروع کنید.

1. کاغذ را در امتداد محور عمودی تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

2. سمت راست کاغذ را به مرکز برسانید و سپس تایش را باز کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

3. خط تایی را که در مرحله ی دو ایجاد کردید به کمک قیچی ببرید و نوار کاغذی کوچک را دور بیاندازید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

4. کاغذ را در امتداد محور افقی تا کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

5. کاغذتان را در امتداد محور عمودی تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

6. گوشه ی سمت راست کاغذ را بگیرید و مطابق شکل باز کنید و آن را بهسمت پایین تخت کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

7. کاغذ را برگردانید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

8. کاغد را در امتداد محور عمودی تا کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

9. گوشه ی سمت راست کاغذ را بگیرید و آن را باز کنید و به سمت پایین بکشید و تخت کنید. حالا باید مدل بالا را داشته باشید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

10. دو تای مورب مطابق شکل انجام دهید و سپس آن را باز کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

11. حالا از خط تاهای مرحله ی قبلی استفاده کنید و دوتای دیگر به سمت عقب طوری بزنید که گوشه های کاغذ در لای کاغذ قرار گیرد.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

12. کاغذ را 180 درجه بچرخانید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

13. لایه های بالایی را به سمت پایین تا کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

14. برای این که مدلتان تخت نشود بهتر است آن را از وسط تا کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 

حالا پروانه ی شما آماده ی آماده است و شما می توانید از آن برای تزیین اتاقتان استفاده کنید.

آموزش تصویری ساخت پروانه با کاغذ

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان