ما را دراینستاگرام دنبال کنید

عکس های دیدنی از سراشیب ترین خیابان جهان

عکس های دیدنی از سراشیب ترین خیابان جهان
تصاویری از خیابان بالدوین در شهری (Dunedin) در جنوب نیوزلند!

شیب این خیابان در انتها به 19 درجه میرسد

 
 

 
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان