falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

ماجرای خواندنی هابیل و قابیل از زبان قرآن

ماجرای خواندنی هابیل و قابیل از زبان قرآن
باید در جواب بگوییم: ازدواج فرزندان آدم بایكدیگر صورت گرفته است به خاطر اینكه در قرآن آمده «وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً”كَثِیراً” وَ نِساءً”؛ از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان فراوانى در روى زمین‏منتشر ساخت» (نسأ آیه 1).
اگر در پدید آمدن نسل از آدم و حوا غیر هم نقش داشت باید قران مى‏فرمود: «و بث منهما و من غیر هما» و حال آنكه اینگونه‏نفرموده است افزون بر آن مرحوم طبرسى حدیثى از امام سجاد (ع) چنین نقل مى‏كند كه آن حضرت در ضمن گفتارى كه بهمردى قریشى بیان داشت جریان‏ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر قابیل همچنین ازدواج قابیل را با قلیما خواهر هابیل شرح مى‏داد به او فرمود: این مطلب را انكار مكن چه آنكه روش الهى براین جارى شده است مگر نه این است كه خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید وسپس براى او حلالش كرد… تا آخر حدیث.
علامه طباطبایى در توجیه این نظریه مى‏فرماید حكم ازدواج یك حكم تشریعى و تابع مصالح و مفاسد است و حكم‏تكوینى نیست كه قابل تغییر نباشد زمام چنین حكمى به دست خداست از این رو ممكن است روزى به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد افزون بر این‏نمى‏توان گفت فطرت با این ازدواج مخالف است به لحاظ اینكه متمایل نبودن طبع نه از آن جهت است كه از آن تنفر دارد بلكه به جهت آن است كه‏این را موجب اشاعه فحشأ و اعمال زشت و از بین رفتن غریزه عفت مى‏داند و اما در جامعه آن روز كه فقط چند خواهر و برادر بوده‏اند با در نظر گرفتن‏مشیت خداوند عنوان فحشأ صدق نخواهد كرد گذشته از آن ازدواج خواهر و برادر براى مدتى طولانى در بین مجوس شایع بوده است. حاصل مطلب این‏كه چه اشكال دارد كه به طور موقت براى گروهى به خاطر ضرورت این گونه‏ازدواج مباح باشد.
براى آگاهى بیشتر ر. ك:
1- ترجمه تفسیر المیزان ج 4 ص 239 – ج 16 ص 399
2- سبحانى جعفر منشور جاوید ج 4 ص 198 ج س‏
3- اگر پذیرفتیم ریشه انسانها به حضرت آدم و حوأ تنها مى‏رسند بایستى قبول كنیم كه انسانهاى موجود همه با هم خویشاوندى دارند گر چه یكى‏سفید است و دیگرى سیاه و… البته متوجه این نكته باشیم كه براى خاطر تنظیم زندگى قوانین خاص میان انسانها وضع گشته خواه از سوى خدا و خواه‏از طرف خود انسانها. این نوع قوانین قوانین اعتبارى‏اند كه گاهى ممكن است مسائل تكوینى در آنها ملاحظه نشده باشد. قوانین موجود در مسأله ارث‏و مانند آن از این نوع قوانین است.

بیوگرافی هنرمندان