آموزش جالب و صحیح تا کردن تی شرت(+تصاویر)

آموزش جالب و صحیح تا کردن تی شرت(+تصاویر)

در این مقاله آموزش جالب و صحیح تا کردن تی شرت را در 15 ثانیه یاد بگیرید. (نازوب)

1- تی شرت را به صورت افقی و از رو بر روی یک سطح صاف قرار داده بطوری که یقه آن در سمت چپ شما قرار داشته باشد.

آموزش جالب و صحیح تا کردن تی شرت(+تصاویر)

2- با کمک دست راستتان از زاویه دید خودتان در امتداد قسمت شکم یک خط عمودی در وسط تی شرت ایجاد کنید (برای توضیح بیشتر به عکس زیر نگاه کنید). حالا از بالای سرشانه که به شما نزدیکتر است تا لبه پایینی پیراهن یک خط افقی ایجاد کنید.

آموزش جالب و صحیح تا کردن تی شرت(+تصاویر)

3- با کمک دست راستتان جایی که این دو خط همدیگر را قطع می کنند پیراهن را نگه دارید. با کمک دست چپ قسمت سرشانه را در امتداد خط افقی نگه دارید. با نگه داشتن پیراهن در این دو نقطه دست چپ خود را از زیر دست راستتان عبور داده و در انتهای خط دوم (خط افقی) لبه پایینی پیراهن را در دست بگیرید. حال قسمت سرشانه و لبه پایینی در دست چپ شما قرار دارد و وسط تی شرت در دست راست تان قرار دارد. (در این حالت شاید پیراهن کمی درهم ریخته و نامرتب به نظر آید، اما نگران نباشید)

آموزش جالب و صحیح تا کردن تی شرت(+تصاویر)

4- حالا تی شرت را بلند کرده تا در مقابلتان آویزان شود. بازوهایتان را باز نموده و تا را سفت و محکم بکشید (به مانند عکس زیر). تی شرت را تکان داده و انگشت هایتان را یک ذره تنظیم نمایید تا تی شرت به آرامی به سمت پایین آویزان گردد.

آموزش جالب و صحیح تا کردن تی شرت(+تصاویر)

5- هنوز هم تی شرت را با کمک دو دست تان نگه دارید و از پشت و رو به زمین آن را بر روی یک سطح صاف قرار دهید (در این حالت مجدداً یقه در سمت چپ شما قرار دارد) . پیراهن را به سمت خود تا کنید به این ترتیب که با نگه داشتن آستین چپ طرفی را که در دستتان قرار دارد به سمت طرف دیگر بکشید تا تی شرت صاف شود (به عکس ذیل دقت نمایید که قسمت آستین چپ را با دست نگه داشته و تی شرت را صاف می نماید) . حالا تی شرت را در کمد یا کشویی که می خواهید قرار دهید.

 

 آموزش جالب و صحیح تا کردن تی شرت(+تصاویر)

 

نکته: به محض درآوردن تی شرت از دستگاه خشک کن آن را تا نمایید تا کمتر چروک شود.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان