با نفوذترین و مقتدرترین زنان روسیه/ تصاویر

با نفوذترین و مقتدرترین زنان روسیه/ تصاویر
  والنتینا Matviyenko ، سخنگوی شورای فدراسیون روسیه امسال نیز به عنوان با نفوذ ترین زن در روسیه انتخاب شد.

 

با نفوذترین و مقتدرترین زنان روسیه/ تصاویر

با نفوذترین و مقتدرترین زنان روسیه/ تصاویر
 

اولگا Golodets ، معاون نخست وزیر مقام دوم  را میان قدرتمندترین زنان روسیه کسب کرد.

 

با نفوذترین و مقتدرترین زنان روسیه/ تصاویر
 
 
با نفوذترین و مقتدرترین زنان روسیه/ تصاویر
 
ناتالیا Timakova ، دبیر مطبوعاتی نخست وزیر نیز سومین زن مقتدر روسیه شد.

 

با نفوذترین و مقتدرترین زنان روسیه/ تصاویر

با نفوذترین و مقتدرترین زنان روسیه/ تصاویر
 

طرح انتخاب مقتدرترین زنان در روسیه برای سال دوم و با همکاری رادیو اخو مسکوا، ریانوستی، اینترفاکس و مجله اوگونک برگزار می شود.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان