قبض 23 میلیون تومانی برای این شهروند سمنانی!

مجموعه : اخبار
قبض 23 میلیون تومانی برای این شهروند سمنانی!
نازوب، کنتور قبلی این شهروند بعلت خرابی در دی ماه تعویض و آب بهای کنتور خراب نیز تسویه شده بود اما دوباره این قبض به مبلغ 230میلیون و 499هزار ریال با درج کلمات عدم قرائت کنتور و علی الحساب صادر شد .

اداره آب و فاضلاب شهرستان سمنان اعلام کرد ، این قبض اشتباه صادر شده است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان