تفاوت جالب مسیر نگاه دخترها و پسرها/ تصویری

تفاوت جالب مسیر نگاه دخترها و پسرها/ تصویری

اگر توجه کنید وقتی یه میز گرد ((شرمنده در این جا مستطیلی)) بین پسران برگزار میشه همه به گوینده توجه میکنند
آما ولی
اگر یه همچین چیزی در بین دخترا برگزار بشه به همه نگاه میکنند الا گوینده ، گوینده خودشم داره پرنده می پرونه توجه کنید به تازگی یک توانایی دیگری نیز در دختران کشف شده که در حالتی که دارن شما رو نگاه میکنند دوستشون که ۲۵۰ درجه با اون یکی فاصله داره رو نیز میبینن پس مواظب خودتون باشید خیلی خطر داره این قابلیت در موجود دیگری تا به امروز مشاهده نشده !

 

 

تفاوت جالب مسیر نگاه دخترها و پسرها/ تصویری

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان