falhafezz
falhafezz
laghari

کدام قسمت از بدن را می توان لیزر کرد

کدام قسمت از بدن را می توان لیزر کرد
نازوب، تمام موهای بدن خانمها و آقایان را میتوان با لیزر از بین برد که شامل موهای: پشت – ساق پا – زیر بغل – کشاله ران و ناحیه تناسلی – ساعد دست – بینی – گوش و صورت میباشد. موهای صورت – زیر بغل و کشاله ران در عرض ده دقیقه و موهای پشت – ساق پا و نواحی وسیع در عرض یک ساعت کاملاْ از بین میروند.
 
حدود سه تا شش درمان با فواصل شش تا هشت هفته برای از بین رفتن کامل موهای هر ناحیه نیاز است . تعداد درمانها به مقدار فعال بودن فولیکولها مو و دیگر عوامل بستگی دارد و در افراد مختلف متفاوت است .
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان