نوشته های ادبی بسیار زیبا و تک

مجموعه : فرهنگ و هنر
نوشته های ادبی بسیار زیبا و تک
 اگه اولش به فكر آخرش نباشی ، آخرش به فكر اولش می افتی .
 
****
هیچ وقت رازت رو به کسی نگو . وقتی خودت نمی تونی حفظش کنی ، چطور انتظار داری کسی دیگه برات راز نگهدار باشه .
 
****
 
 
 دریا باش كه اگر كسی سنگ به سویت پرتاب كرد ، سنگ غرق شود نه آنكه تو متلاطم شوی .
  ****
 
منتظر باش اما معطل نشو ؛ تحمل کن اما توقف نکن ؛ قاطع باش اما لج باز نباش ؛ صریح باش اما گستاخ نباش ؛ بگو آره اما نگو حتما ؛ بگو نه ولی نگو ابدا .
****
 
 مرگ از زندگی پرسید : آن چیست که باعث می شود تو شیرین و من تلخ جلوه کنم ؟ زندگی لبخندی زد و  گفت : دروغ هایی که در من نهفته است و حقیقتی که تو در وجودت داری .
 
  ****
 زندگی را از طبیعت بیاموزیم : مثل بید متواضع ، مثل سرو راست قامت ‌‌، مثل صنوبر صبور ، مثل بلوط مقاوم ، مثل رود روان ، مثل خورشید با سخاوت و مثل ابر با كرامت .
 
  ****
فرقی نمی ‌كند گودال آب كوچكی باشی یا دریایی بیكران ؛ زلال كه باشی ، آسمان در توست .
 
  ****
 تکیه بر دوست مکن ، محرم اسرار کسی نیست          ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان