پدر فکری اوباما کیست!!؟

پدر فکری اوباما کیست!!؟
تاثیر گرفتن از ایده های بنیان گذاران مکتب های غربی و استفاده از آن در اداره کشور آمریکا امری مرسوم در میان روسای جمهوری این کشور است، از همین رو برای اطلاع بهتر از نفوذ مکتب های گوناگون برسیاست های جاری ایالات متحده، با پروفسور "جک اسنایدر" بنیانگذار مکتب واقعگرایی تدافعی در روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا به گفتگو نشستیم.

پروفسور اسنایدر در پاسخ به این پرسش که "آیا می توان سیاست خارجی را با استفاده از نظریه‌های روابط بین‌الملل مورد بررسی قرار داد و آیا نظریه های روابط بین الملل قادر هستند سیاست خارجی یک کشور را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند؟" گفت: بله، البته. امکان کاربست نظریه‌های روابط بین‌الملل برای بررسی و تحلیل سیاست خارجی وجود دارد.

وی تصریح کرد: در واقع همه مردم دارند این کار را انجام می دهند. بسیاری از افراد هستند که با استفاده از نظریه‌های روابط بین‌الملل دارند دست به تحلیل سیاست خارجی می‌زنند در حالی که نمی‌دانند دارند چنین کاری را انجام می دهند.

اسنایدر در ادامه یادآور شد: اما آنچه باید اذعان کرد این است که اگر می‌خواهیم با ابزاری تئوریک و نظری دست به تحلیل بزنیم باید فرضهای خود را مشخص و واضح بیان کنیم. در واقع باید در خصوص فرضهای تحلیلی و نظری خود صریح و شفاف باشید.

وی در خصوص این موضوع که کدام مکتب فکری در روابط بین الملل می تواند سیاست خارجی اوباما در دوره گذشته رئیس جمهوری وی را مورد تحلیلی و آنالیز بهتری قرار دهد تأکید کرد: باید توجه داشت که آنچه از سیاست خارجی اوباما قابل مشاهده است، تأثیر او را از هر دو مکتب فکری رئالیسم(واقعگرایی) و لیبرالیسم است.

وی در ادامه افزود: اینکه او متأثر از مکتب فکری لیبرالیسم است چیز جدیدی نیست و اکثر رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا متأثر از این مکتب فکری بوده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهد از میان اندیشمندان و متفکران روابط بین‌الملل کسی را به عنوان الگوی فکری اوباما با توجه به عملکرد او در سیاست خارجی معرفی کند چه کسی یا کسانی را نام می برد تصریح کرد: اوباما وقتی برای اولین بار به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد گفت که آثار "رینولد نیبور" را خوانده است. می‌دانیم که "نیبور" عالم الهیات است که دارای دیدگاه رئالیستی است.

وی یادآور شد: نیبور کسی است که در کنار "هانس مورگنتا" از پیشگامان مکتب رئالیسم به شمار می روند و تلاشهای آنها باعث رونق فکری این مکتب شده است. در واقع نیبور از متفکران مهم و اصلی مکتب رئالیسم به شمار می رود که آرای او مورد توجه اوباما بوده است

بنیانگذار مکتب رئالیسم تدافعی در پایان افزود: اما تأثیر اوباما به همین مکتب فکری محدود و محصور نیست و او متأثر از مکتب فکری لیبرالیسم نیز هست که این موضوع امری سابقه دار در میان رؤسای جمهوری پیشین آمریکاست.

جک اسنایدر استاد روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا است. او عضو آکادمی علوم و هنر آمریکا است. از اسنایدر آثار و کتابهای بی شماری در حوزه روابط بین‌الملل منتشر شده است. "چرا دموکراسی‌های انتخابی به جنگ روی می‌آورند" و "اسطوره امپراتوری" از جمله آثار او به شمار می‌روند. اسنایدر از بنیانگذاران مکتب واقعگرایی تدافعی است؛ جایی که او به همراه استفن والت نقش مؤثری در تبیین اصول و مؤلفه‌های  این مکتب فکری داشته‌اند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان