laghari

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

الهی قربون اون چشمای خوشگلت بشم من !

یه ماچ بده عزیزم ^-^

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

خرسِ خانگی !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

چهار پایه ویژه تمام حمام های دهه شصت !

کیا یادشونه !؟

مورد مبهمش هم اون سوراخ وسطش هست که آخرشم مشخص نشد برای چیه !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

مردک بیشعور ، متلک میندازی فرار میکنی !؟

بزنم ساندویچ بشی ؟؟

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

خب بچه ها ، بیاین بوس بدین بابا میخواد بره دنبال یه تیکه اسخون !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

یه پارچه خانوم !

یه پارچه آقا !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

شرح در عکس !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

تصویری ضد سیگار …

بابا ببخشید … من بهت نیاز دارم …

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

شرح در عکس !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

یکی هم رد نمیشه یه متلکی چیزی بندازیم !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

تو چرا قیافت اینجوریه !؟

چیزی شده !؟

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

 ماشین زبون بسته رو چرا اینجوریش کردی ؟؟

الهی بری زیر گاو

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

یه آدمیزاد نمیاد ظرفیت پر شه بریم …!

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

موهامو تازه شستم !

بیشعور دست به من بزنی خونت پای خودته !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

پدر های نمونه و الگو !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

نمیدونم چرا من هروقت میرم رو ترازو عدداش اینجوری اینور اونور میره !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

ز گهواره تا گور ، دانش بجوی !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

بذار ببینم … فصل شروع رابطه با سگ های سلطنتی کجا بود !؟

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید 

منم تو عکس باشم جان مادرتون !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

شطرنج صنعتی !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید

چند وقته اونجا ساکنی پرنده ی عزیز ؟!؟

یه دکتر هم برو برای معدت ! وضش خرابه !

عکس هایی از خنده دارترین تصاویر طنز/ از دست ندهید


بیوگرافی هنرمندان