عجیب و دردناکترین مسابقه دنیا!! عکس

عجیب و دردناکترین مسابقه دنیا!! عکس
نازوب، به راستی که میتوان انگلستان را مهد مسابقه های عجیب و غریب و البته مقداری خارج از منطق دانست چون در این رقابتها شرکت کنندگان معمولا با جان خودشان بازی می کنند یا دست به کارهایی می زنند که شاید فکر کردن به آن ها نیز کمی مشکل باشد.
 
لگدزنی یکی از عجیب ترین و دردناک ترین مسابقاتی که در این کشور هر ساله برگزار می شود . این مسابقه توسط 2 نفر صورت می گیرد که آن دو باید با تمام وجود به ساق پای یکدیگر لگد بزنند و کاملا مشخص است که چه مقدار درد خواهد داشت.
 
به گزارش نازوب و به گفته کارشناسان ریشه این مسابقات به 700 سال قبل در انگلستان باز می گردد به طوری که در آن زمان رشته از نوع کشتی به حساب می آمده است. قوانین آن نیز تنها گرفتن یقه و لگد زدن به ساق پا است که باید رعایت شود.این مسابقه البته عواقبی بسیار ناگوار نیز دارد چرا که معمولا در هر سال بیش از 10 ساق پا خواهد شکست. برنده این مسابقه می تواند برای مدت یک سال عنوان محکم ترین ساق پای انگلستان را در اختیار داشته باشد.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان