راز بازی گل كوچک 6 دزد خانه های اعیانی!!

راز بازی گل كوچک 6 دزد خانه های اعیانی!!
به گزارش نازوب، عصر 8 فروردین ماه سال جاری خانواده پولداری از میهمانی عیدانه به خانه ویلایی شان در شمال پایتخت بازگشتند. زن شیک پوش وقتی خود را جلوی در ورودی خانه رساند دید شیشه های در شکسته و با فریادهای «دزد، دزد» همسرش را از ماجرای سرقت باخبر کرد. زن و مرد وقتی وارد خانه شدند خیلی زود سراغ پول و طلاهای داخل کمد رفتند اما دزدان؛ پول، طلاو وسایل باارزش کوچک را به سرقت برده بودند. با اعلام این خبر به 110 ، تیمی از ماموران پلیس کلانتری در محل حاضر شدند.

در بررسی های نخست از صحنه دزدی مشخص شد دزدان با شکستن شیشه های در ساختمان وارد خانه شده و به راحتی دست به سرقت زده اند. ماموران برای ردیابی عاملان سرقت سراغ همسایه ها رفتند اما در این مرحله ردی از دزدان به دست نیامد. 2 روز بعد ماجرای سرقت دیگری در شمال پایتخت به پلیس مخابره شد و ماموران در گام نخست پی بردند دزدان با شیوه و شگرد مشابه از بالای دیوار وارد حیاط خانه ویلایی شده اند و با شکستن شیشه در و پنجره خود را به خانه رسانده و وسایل باارزش، طلاو پول به ارزش 30 میلیون تومان را دزدیده اند.

در حالی که سرقت ها در روز رخ می داد پلیس بار دیگر سراغ همسایه ها رفت و تنها یکی از آنان سرنخ عجیبی از دزدان به پلیس داد. یکی از همسایه ها به پلیس گفت: امروز همراه پسرم داخل کوچه خودرو را می شستیم و هیچ رفت وآمد مشکوکی نشد و پس از اینکه به خانه رفتیم سروصدای زیادی از کوچه به گوش رسید. وقتی پشت پنجره آمدم با صحنه عجیبی روبه رو شدم؛ 6 جوان مقابل این خانه ویلایی در حال بازی فوتبال بودند و من در این مدت 4 سال که در این محل زندگی می کنم بازی فوتبال اینچنینی را ندیده بودم اما آنها 2 تیر دروازه کوچک وسط کوچه گذاشته بودند و بازی می کردند.

وی افزود: هیچ کدام از آن 6 جوان را نمی شناختم و احتمال دادم مسافر و میهمان یکی از همسایه ها باشند، به همین خاطر به آنها شک نکردم و فکر نکنم دزدی کار آنها باشد. ماموران با فرضیه اینکه دزدی توسط 6 جوان صورت گرفته باشد آلبوم مجرمان سابقه دار را برابر مرد همسایه قرار دادند اما در این مرحله ردی از دزدان به دست نیامد. روز 20 فروردین هنوز سرنخی از دزدان حرفه ای به دست نیامده بود تا اینکه ماجرای دزدی از 2 خانه ویلایی به پلیس مخابره شد. بررسی ها نشان از آن داشت که دزدان به شیوه دیواررو وارد حیاط شده و به شیوه 2 دزدی قبلی نقشه شان را عملی کرده اند.

در این مرحله یکی از همسایه ها به پلیس گفت: ساعت 12 ظهر بود که سر و صدای بازی چند جوان مرا به پشت پنجره کشاند در حالی که هیچ وقت سابقه نداشت در محله مان جوان ها بازی فوتبال انجام دهند. 6 جوان در حال بازی بودند که ناگهان یکی از آنها توپ را داخل حیاط خانه ای که مورد دستبرد قرار گرفته، شوت کرد. رفتارهایشان مرموزانه بود و یکی از آنها به سمت در خانه رفت و دستش را روی زنگ گذاشت اما کسی جوابگو نبود. خیلی خونسردانه برخورد می کردند تا اینکه جوان قوی هیکل از دوستش خواست از بالای دیوار وارد حیاط خانه شود.

وی افزود: یکی از جوانان به کمک دوستانش وارد حیاط شد و پس از برداشتن توپ از در خانه بیرون آمد اما احساس کردم در خانه را باز گذاشت و آنها به بازی شان ادامه دادند. پس از دقایقی بازی شان تمام شد و با برداشتن تیر دروازه هایشان از کوچه بیرون رفتند و من هم برای استراحت به اتاق خودم رفتم و احتمال می دهم آنها زمانی که من در حال استراحت بودم وارد خانه همسایه شده و دزدی کرده اند. با این سرنخ و در حالی که 6 جوان فوتبالیست در محل دزدی دیده شده بودند فرضیه دزد بودن آنها پررنگ تر شد.

دستگیری پیش از سرقت

مدتی بود که از دزدی های 6 جوان فوتبالیست خبری نبود اما ردیابی آنها در دستور کار تیم های گشت پلیسی قرار داشت تا اینکه روز 15 اردیبهشت ماه 6 جوان با لباس های ورزشی مارکدار در شمال غرب پایتخت مشاهده شدند. ماموران گشت خیلی زود ماجرای این فوتبالیست های مرموز را به پلیس کلانتری مخابره کردند و آنها نیز به صورت نامحسوس پسران فوتبالیست را زیر نظر گرفتند. عقربه ها ساعت یک ظهر را نشان می داد که توپ پلاستیکی با ضربه شوت جوان 18 ساله وارد حیاط خانه ای شد و یک جوان از بالای دیوار داخل حیاط رفت و در حالی که توپ را در دست داشت با باز کردن در از خانه خارج شد و پس از نیم ساعت هر کدام سوار بر خودروهایشان شده و محل را ترک کردند.

تیمی از ماموران گشت سوار بر موتور یکی از آنها را سایه به سایه تعقیب می کرد تا اینکه دیدند 5 جوان فوتبالیست سرخیابانی منتظر وی هستند. وقتی 6 جوان دور هم جمع شدند سوار بر پیکان وانت و پراید سفیدرنگ شده و دوباره به کوچه ای که فوتبال بازی می کردند بازگشتند و همگی وارد خانه ای که توپ شان افتاده بود، شدند و با وارد شدن 6 جوان به خانه، تیم های ویژه پلیسی خانه را تحت محاصره قرار دادند تا آنها را زمانی که در حال سرقت بودند به دام انداختند. 6 تبهکار که «منصور»، «حسین»، «حمید»، «مسعود»، «مهدی» و «جواد» نام دارند وقتی خود را برابر شواهد و مدارک پلیسی دیدند دیگر راهی برای فرار ندیدند و به سرقت خانه های ویلایی پایتخت اعتراف کردند.

مسعود 19 ساله که از سوی همدستانش به عنوان رئیس باند معرفی شد در اعترافاتش به پلیس گفت: دوست داشتم به بی پولی در زندگی ام پایان دهم به خاطر همین ماجرای سرقت را با دوستانم هماهنگ کردم و تصمیم گرفتیم دست به دزدی های فوتبالی بزنیم. بنابراین گزارش، 6 جوان برای پیگیری و افشای دیگر جرائم تبهکارانه شان در اختیار پلیس هستند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان