falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

حساسیت کشنده یک زن جوان به زندگی مدرن! عکس

حساسیت کشنده یک زن جوان به زندگی مدرن! عکس
نازوبف تصور یک زندگی بدون تسهیلات روزمره برای همه سخت و غیر قابل باور است اما این خانم جوان بخاطر حساسیت به وسایل مدرن مجبور است باقی عمر خود را بدون این امکانات سپری کند. به گزارش نازوب این زن جوان که باربارا لوئیس نام دارد از یک حساسیت شیمیایی و الکتریکی رنج میبرد که نزدیکی او به وسایل مدرن امروزی را غیر ممکن میسازد او در مجاورت این وسایل به سختی بیمار می شود.
 
خانم باربارا مجبور است که همواره دستگاه اکسیژن استفاده کند و همیشه لباسهایی از جنس الیاف طبیعی به تن دارد. ورود اشیا و وسایل پلاستیکی به آپارتمان او ممنوع است .او حتی به جوهر حساسیت دارد و تنها زمانیکه از لایه های محافظ مخصوص استفاده کند میتواند کتاب بخواند.در مواقع نادری که برای خرید آپارتمان خود را ترک میکند با استفاده از ماسک و دستکش و دیگر لوازم محافظتی خود را از دنیای مدرن دور میکند.
 
پزشکان او را به خاطر خطر جدی که سلامتی اش را تهدید میکند از نزدیکی به فناوریهای  مدرن منع کرده ند و از او خواسته اند مزایای از کار افتادگی از دولت درخواست کند.او میگوید با این شرایطی که دارم واقعا هیچ کجای دنیا نمیتوانم کاری انجام دهم و عملا از کار افتاده ام اگرچه ظاهر سالمی دارم.
 

بیوگرافی هنرمندان