حركت جنون آمیز مایكل جكسون با کودک چند ماهه!!!

حركت جنون آمیز مایكل جكسون با کودک چند ماهه!!!
به گزارش نازوب مایكل جكسون در سال 2002 در حركتی جنون آمیز پسر چند ماهه خود به نام پرینس مایكل دوم را از پنجره اتاقش در طبقه پنجم هتل شهر برلین آویزان كرد. او كه از شدت عصبانیت مرتكب چنین عملی شده بود، بعدها به اشتباه خود اعتراف كرد و اذعان داشت كه در جنون ناگهانی گرفتار شده است.
مایکل جكسون همواره چهره كودكانش را از دوربین های عكاسی مخفی میكرد و در این حركت نیز اقدام به انداختن پارچه ای روی صورت كودك كرده بود. این حركت مایكل در حال حاضر به شوخی در میان ستارگان تبدیل شده است. آنها در حركتی مشابه آن كودكان تاز متولد شده خود را از پنجره معلق میكنند.
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان