عکس غم انگیز از یک کودک مشغول به کار

عکس غم انگیز از یک کودک مشغول به کار
نازوب، کودکانی که بجای بازی و تفریح و بچگی کردن باید ساعت ها در خیابان مانده و کسب درآمد کنند. در این عکس متاثر کننده زیر مشاهده می کنید که کودک در پیاده رو دراز کشیده است و از ویترین یک مغازه بعد درحال تماشای تلویزیون است.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان