laghari

هنوز هم زیباترین انسان دنیا هستی !! + عکس

هنوز هم زیباترین انسان دنیا هستی !! + عکس
دسته گل هایی که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند نیازمند حمایت من و شما هستند…
 

 
به شکرانه اینکه سالم هستیم و به رسم معرفت باید کاری کرد…
 

 
به حکم انسان بودن و نه ترحم …
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان