پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

عکس هایی از ساخت پلی زیبا و پیاده روی روی درختان رویایی و زیبای این جنگل. نازوب، ساخت پلی زیبا و دیدنی بر روی جنگل”کرستنبوچ” شهر کیپ تاون در کشور آفریقای جنوبی

 

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)

پیاده روی روی رویایی ترین درختان دنیا! (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان