ramazan
ramazan

پسری که دوست دخترش را تکه تکه کرد! 18+

پسری که دوست دخترش را تکه تکه کرد! 18+
 
این پسر را که در تصاویر زیر هنگام دستگیر شدن می بینید وحشتناک ترین نوع انتقام را از دوست دخترش گرفت! دیدن این تصاویر به افراد زیر 18 ساله توصیه نمی شود.
 
این شخص پس از اینکه فهمید دوست دخترش به او خیانت کرده – وی را کشته و در حمام قطعه قطعه کرده و سپس با موبایل از جسد او عکس گرفته و به وسیله mms برای رقیبش فرستاده… همانطور که در عکس میبینید در زمان دستگیری لبخند به لب داشته و به کار خود افتخار هم میکرده ..
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان