غوغای خالکوبی روی بدن برهنه کودک برای تبلیغات! عکس

غوغای خالکوبی روی بدن برهنه کودک برای تبلیغات! عکس
برای تبلیغات و رسیدن به اهداف کسانی هستند که هر اقدامی انجام می دهند تا به نوعی معروف و مشهور شوند.
به گزارش نازوب، هنرمند آمریکایی به نام دتریچ ونگر ایده ای جالب برای تبلیغات استفاده کرده است. او با استفاده از خالکوبی روی بدن کودکان اقدام به تبلیغ می کند.
به گفته این هنرمند خالکوبی ها و تتوها به صورت مصنوعی بوده و مانند نقاشی هستند و براحتی پاک می شوند. او با این کار کودکان را بیلبوردهای تبلیغاتی خزنده تبدیل کرده است.

غوغای خالکوبی روی بدن برهنه کودک برای تبلیغات! عکس

غوغای خالکوبی روی بدن برهنه کودک برای تبلیغات! عکس

غوغای خالکوبی روی بدن برهنه کودک برای تبلیغات! عکس

غوغای خالکوبی روی بدن برهنه کودک برای تبلیغات! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان