falhafezz
falhafezz
laghari

دختر خوش اندامی که به باران آلرژی دارد!! + (عکس)

دختر خوش اندامی که به باران آلرژی دارد!! + (عکس)
ریچل اولین بار در سن ۱۲ سالگی متوجه این آلرژی شد وبا افزایش سن، این وضعیت در او شدیدتر شد تا حدی که هم اکنون تماس با آب، بدون تجربه درد تقریبا غیرممکن شده است.
 
اگر گاهی فکر می کنید هوای بارانی برای شما دردسر دارد، بهتر است به خانم ریچل پرینس بیچاره فکر کنید.این خانم ۲۶ ساله هر زمان که هوا بارانی باشد مجبور است به خاطر وضعیت نادر خود در خانه زندانی شود، چرا که به آب حساسیت دارد.

این خانم انگلیسی تنها با یک قطره باران روی پوستش دچار جوش های قرمز و دردناک می شود و اکنون با بارش بی سابقه باران در طی ۲۰۰ ساله گذشته در انگلستان ، ریچل کاملا خانه نشین شده و به مدت یک ماه قدم از خانه بیرون نگذاشته است. وضعیت ریچل بدین معنی است که حتی چند قطره آب، حتی کمی بزاق دهان ناشی از بوسیدن، می تواند منجر به ایجاد آلرژی به شکل جوش شده که بسیار خارش آور و سوزناک هستند.

 
 
این آلرژی همچنین به ریچل اجازه نمی دهد که او به حمام طولانی رود و یا حتی یک لیوان آب سرد بنوشد چرا که تنها با یک جرعه گلویش متورم می شود. وضعیت خانم پرینس چنان نادر است که او تنها یکی از حدود ۳۵ نفر در دنیا است که به این وضعیت دچار هستند.

ریچل اولین بار در سن ۱۲ سالگی متوجه این آلرژی شد وبا افزایش سن، این وضعیت در او شدیدتر شد تا حدی که هم اکنون تماس با آب، بدون تجربه درد تقریبا غیرممکن شده است. نامزد خانم پرینس، آقای لی وارویک ۲۸ ساله نیز بسیار به او کمک می کند تا او با این شرایط کنار بیاید.

از نظر ریچل تنها نکته مثبت این وضعیت برای او آن است که او از شستشو معاف شده ، چرا که هر بار آب مدت طولانی با دست هایش در تماس باشد او دچار درد بسیار شدیدی خواهد شد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان