سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

 

تصاویری دیدنی از دریاچه شگفت انگیز کادو در امریکا

 

دریاچه «کادو» در آمریکا که در ایالت لویزانا قرار دارد، از جمله مناطق شگفت انگیز جهان است که به «دریاچه درخت» معروف شده است.در این منطقه درختان بسیار تنومند سرو می‌روید.این دریاچه درخت به مساحت ۱۰۶ کیلومتر مربع بزرگ‌ترین جنگل سرو جهان شمرده می‌شود.درختان سرو در این دریاچه مستقیما در آب می‌رویند و همین از یک سو موجب رشد بسیار سریع آنها می‌شود و از سوی دیگر شکل خاصی به آنها می‌شود.

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

دریاچه شگفت انگیز کادو

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

تصاویری بکر و زیبا از دریاچه کادو در امریکا

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

زیباترین دریاچه دنیا

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)

سفری به شگفت انگیزترین دریاچه کادو در امریکا (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان