کشف جنجالی راز حرکات نماز مسلمانان (عکس)

کشف جنجالی راز حرکات نماز مسلمانان (عکس)

این تعبیر بسیار زیبا توسط هلندی ها از نماز مسلمانان توجه بسیاری از مردم دنیا را به خود جلب کرد!

آفرین بر خالق تمامی هستی خدای یکتا

 

به گزارش نازوب، این تصاویر را هلند در مراکز ورزشی و عمومی قرار داده است و از مردم خواسته که حتما از این حرکات روزی سه بار و هربار ده دقیقه همراه با حرفهای آرامش دهنده یا خواندن شعر انجام دهند.

 

 این همان حرکاتیست که خداوند بر مسمانان واجب کرده است.

 

کشف جنجالی راز حرکات نماز مسلمانان (عکس)

کشف جنجالی راز حرکات نماز مسلمانان (عکس)

کشف جنجالی راز حرکات نماز مسلمانان (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان