ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

دختر خوش اندام با لباسی زیبا 4 ساعت به دور خود چرخید! +(عکس)

دختر خوش اندام با لباسی زیبا 4 ساعت به دور خود چرخید! +(عکس)

 

این برنامه در چین در حدود 704 میلیون نفر بیننده داشته است

وی چایگی، دختر 15 ساله ای است که بصورت زنده و بمناسبت گرامیداشت سال نو چینی ها به مدت چهار ساعت و بدون توقف به دور خود چرخید و جالب آنست که این برنامه در چین در حدود 704 میلیون نفر بیننده داشته است.

 

دختر خوش اندام با لباسی زیبا 4 ساعت به دور خود چرخید! +(عکس)

 

دختر خوش اندام با لباسی زیبا 4 ساعت به دور خود چرخید! +(عکس)


a