ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

دریاچه ی زیبای که به یکباره محو می شود + (عکس)

دریاچه ی زیبای که به یکباره محو می شود + (عکس)

 

این دریاچه در کشور ایرلند قرار دارد.

دریاچه لوگاریما در کشور ایرلند قرار دارد که به دلیل ارتفاع کمترش نسبت به مناطق همجوارش، پس از بارش های سنگین باران به دریاچه ای پرآب تبدیل می شود اما پس از فروکش کردن بارش، به دلیل جنس خاک های منطقه، آب باران به درون زمین نفوذ می کند و پس از مدتی آن دریاچه پرآب محو می شود.

 

 دریاچه ی زیبای که به یکباره محو می شود + (عکس)

 دریاچه ی زیبای که به یکباره محو می شود + (عکس)


a