یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

ماری که هنگام پخته شدن آشپز را کشت!! + تصاویر

ماری که هنگام پخته شدن آشپز را کشت!! + تصاویر

 

اتفاق نادری که برای این آشپز رخ داد. او هنگام قطعه قطعه کردن یک مار کبری و آماده کردن برای طبخ خودش طعمه این مار بی جان شد و جانش را از دست داد!!!

 

شنبه گذشته سرآشپز یک رستوران در شهر فوشان در جنوب چین سر یک مار کبرا را قطع کرد و بقیه بدن خزنده را هم تکه تکه کرد.

ماری که هنگام پخته شدن آشپز را کشت!! + تصاویر

20 دقیقه بعد ، سرآشپز تکه های مار را داخل قابلمه پر از آب جوش ریخت تا سوپ درست کند.

ماری که هنگام پخته شدن آشپز را کشت!! + تصاویر

ناگهان سر بریده مار کبرا که از گونه اندونزیایی بود دست سرآشپز را نیش زد.

سر آشپز که بر اثر سم مار اعصاب دستگاه تنفسی اش فلج شده بود به دلیل خفگی قبل از رسیدن اورژانس مرد.

  

ماری که هنگام پخته شدن آشپز را کشت!! + تصاویر

 


بیوگرافی هنرمندان