نجات این زن جوان از چوبه دار

مجموعه : اخبار
نجات این زن جوان از چوبه دار
 ناز وب، صبح 22 خرداد سال گذشته زن جوانی در تماس با پلیس از قتل همسر صیغه ای خود خبر داد.

در ادامه تیمی از ماموران در آپارتمان این زن حاضر شده و با جسد مرد جوانی روبرو شدند که با ضربه های کارد به قتل رسیده بود. آثار به هم ریختگی داخل خانه حکایت از درگیری قاتل و مقتول داشت.

در ادامه با حضور تیم جنایی ، کارآگاهان به تحقیق از زن 29 ساله به نام فرناز پرداختند که او با اعتراف به این جنایت گفت مقتول به نام رضا همسر صیغه ای من بود. او قصد کشتن من را داشت که در دفاع از خود مجبور شدم او را با ضربه های کارد از پا درآورم.

پس از تحقیقات مقدماتی، جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. درحالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت اولیای دم مقتول به مراجعه به دادسرا رضایت خود را اعلام کردند.

در ادامه نیز پرونده برای رسیدگی به اتهام قتل از جنبه عمومی جرم به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

فرناز روز چهارشنبه در حضور 5 قاضی جنایی پای میز محاکمه ایستاد که در دفاع از خود گفت: 3 سال قبل هنگامی که در شب چهارشنبه سوری در بالکن خانه ام آتش روشن کرده بودم همسایه ها به خاطر آتش افروزی از من شکایت کرده و مدتی در بیمارستان روانی روزبه بستری بودم. در این مدت مقتول که همسایه مان بود به ملاقاتم می آمد و هر روز هدیه ای می خرید اما من هدایای او را به بیرون پرت  می کردم. او با رفتارش توانست اعتماد مرا جلب کند و ما به صورت 99 ساله صیغه خواندیم.

قاضی: چرا عقد دائم نکردید؟

متهم به قتل: اگر نام او به عنوان همسر در شناسنامه ام می آمد دیگر نمی توانستم مستمری پدرم را دریافت کنم. وقتی من و رضا ازدواج کردیم رفتار او تغییر کرد و سر هر موضوعی من را کتک می زد. بعد ازد و سال به خاطر رفتار او تصمیم گرفتیم جدا از هم زندگی کنیم. من رضا را دیگر به خانه ام را هم می دادم و اختلافات ما خیلی جدی شده بود. یک روز که با رضا در مقابل خانه ام قرار داشتم ماموران او را به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر کردند. همسرم تصور می کردم من موضوع را به پلیس اطلاع داده ام به همین خاطر بعد از آزادی از زندان شبانه سراغ من آمد. او دست و پایم را بست و 12 ساعت من را به شدت کتک می زد. در یک لحظه که دستهایم را باز کرده بود فرار کردم و به آشپزخانه رفتم و او هم با یک چاقو سراغم آمد و می خواست من را بکشد و من در دفاع از خود او را کارد آشپزخانه کشتم وقتی به خودم آمدم او دیگر نفس نمی کشید. به همین خاطر با پلیس تماس گرفتم.

پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافع اش قضات دادگاه وارد شور شده و زن جوان را به زندان محکوم کردند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان