falhafezz
falhafezz
laghari

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

مجموعه : لباس بچه گانه
مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

طرح های جدید از مدل پتوهای بافت بچه گانه

 

 

بافت پتو یا لباس ویژه فصول سرد سال یکی از مهم ترین پوشاک های فصل است. کوچیک و بزرگ هم ندارد. در این بخش نگاهی داریم به مدل پتوهای بافت بچه گانه که مادرهای علاقمند و اقتصاددان!

 

بافت مدل پتوهای این بخش با دو ابزار میل و قلاب است. انتخاب، نوع گره و بافت مشخص می کند کاموا چه شماره ای باشد وابزار میل یا قلاب.

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

 

آموزش یک مدل رایج از بافت شیک با دو میل را قدم به قدم پیش می بریم:

 

وسایل لازم برای بافت پتوی نوزادی جدید بالش دار:

 

کاموا فانتزی 6 عدد برای پتو و 2 عدد برای کلاه

میل شماره 6 یا 7

سایز بافته شده این پتو برای نوزاد تازه متولد شده تا 1 سال است.

شروع آموزش بافت پتو نوزادی با میل:

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

 

برای بافتن پتو باید چند مدل ساده زیر را مسلط باشید. در صورتی که به این آموزش‌ها مسلط هستید می‌توانید از این قسمت عبور کنید و مستقیما به بافت پتو کودک بپردازید.

دانه: به حلقه‌های کوچکی گفته می‌شود که پشت سر هم روی میل انداخته می‌شود و قرار می‌گیرد.

رج: بافتن یک ردیف کامل، رج نامیده می‌شود. در بافتنی ما همیشه یک رج رفت و یک رج برگشت داریم.

دانه از زیر: برای بافتن یک دانه از زیر، نخ را باید پشت میل قرار دهیم. میل سمت راست را در دانه میل سمت چپ می‌بریم و از پشت، نخ را از وسط دانه رد می‌کنیم.

دانه از رو: برای بافتن یک دانه از رو، کاموا دقیقا باید روی میل قرار بگیرد. میل سمت راست را از رو وارد دانه میکنیم و از رو کاموا را از وسط دانه رد میکنیم.

حاشیه: در تمامی بافت‌ها به 4 دانه حاشیه در دو سر بافت نیاز خواهیم داشت که به صورت 2 دانه از زیر شروع بافت و 2 دانه از زیر در آخر بافته می‌شوند. از حاشیه بیشتر به دلیل این که لبه کار صاف شود و مدلی که در وسط بافته می‌شود به کناره‌های بافت کشیده نشود استفاده میکنیم.

کور کردن: در پایه هر بافت ما نیاز به بستن دانه‌ها داریم و در شروع دو دانه را با هم یکی می‌کنیم و از زیر می‌بافیم. دانه سمت راست را دوباره به سمت چپ برمیگردانیم و دوباره با دانه بعدی یکی می‌کنیم.

کشباف: به بافت یکی از زیر و یکی از رو کشباف میگویند.

 

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

 

شروع بافت پتو نوزاد:

بخش اول: بافت مثلث 1

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

 

40 دانه سر اندازید و شروع به ساده بافی کنید. در رج بعدی 29 دانه ببافید و 1 دانه در سمت چپ نبافته بگذارید.

رج بعد 38 دانه بافته و 1 دانه در سمت راست نبافته بگذارید و به همین ترتیب ادامه دهید تا 2 دانه باقی بماند. بعد از آن این بار برعکس عمل کنید.

یعنی هر رج در سمت راست و چپ،1 دانه‌های نبافته را هم ببافید؛ تا دوباره به 40 دانه برسد و دانه‌ها را نیز در میل نگه دارید. به همین ترتیب که گفته شد، 4 مثلث ببافید.

 

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

تنوع در مدل پتوهای بافت بچه گانه

 

بخش دوم: بافت مثلث 2 (مثلث 5 یا تکه زیر پتو)

 

برای بافت تکه زیر پتو، در ابتدا 40 دانه سر انداخته و چهار رج کشباف بصورت یک زیر یک رو ببافید و مانند مثلث های قبل بافت را ادامه دهید.

با این تفاوت که دوباره به 40 دانه که رسید، بافت را بدون کم و زیاد کردن 30 سانتی متر بافته (به اندازه عرض 40 دانه و یا یک مربع شود) و بعد دوباره از دو طرف مثل قبل کم کنید تا دانه ها تمام شود.

با توجه به الگو به تکه پشت 2 مثلث پا و 2 مثلث آستین بدوزید.
هر دو مثلث روی پتو را باید جدا ببافید و 4 دانه از هر طرف با توجه به عکس کشباف بافته و در کنار دانه های کشباف 2 تا یکی کنید و در وسط دو مثلث هم دو بار 2 تا یکی کنید. به بافت ادامه داده تا 8 دانه باقی بماند و 8 دانه را کور کنید طرف دیگر را نیز به همین ترتیب ببافید و یک جا دکمه در طرف راست باز کنید.

 

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

 

تصاویری از مدل پتوهای بافت بچه گانه

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

مدل پتوهای بافت بچه گانه

 

بخش سوم: بالش هلال

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

 

3 دانه سراندازید و شروع به ساده بافی کنید. در هر رج برگشت از هر دو طرف ۱ دانه اضافه کنید تا تعداد دانه ها به 31 دانه برسد. بعد از آن، 27 دانه از 30 دانه را بافته 3 دانه را نبافته بر میگردید.

در رج بعدی 6 دانه نبافته و به همین ترتیب در هر رج 3 دانه به دانه های نبافته اضافه کنید به صورت 3، 6، 9، 12، …) تا همه دانه ها به اتمام برسد.

بعد، همه دانه ها را 1 رج ساده بافته و سپس همین کار را 2 بار دیگر هم تکرار کنید و برش درست کنید. 30 دانه را 25 رج ساده بافته و برای نصف دیگر نیز به همین ترتیب به صورت قرینه 3 برش درست کرده، در برش آخر در هر رج برگشت 1 دانه کور کنید تا 3 دانه باقی بماند. 3 دانه را کور کرده، هر دو طرف را دوخته و داخل آن را با الیاف پر کنید.

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

 

تصاویری از مدل پتو بافتنی

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

 

پتو های بافتنی بچه گانه و نوزادی

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

 

مدل پتوهای بافت بچه گانه در طرح و موضوعات مختلف

 

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

مدل پتوهای بافت بچه گانه

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

مدل پتو بچه گانه

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

مدل پتوهای بافت بچه گانه

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

مدل پتوهای بافت بچه گانه

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

پتو بافتنی بچه گانه

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری

مدل پتوهای بافت بچه گانه

مدل پتوی بافت بچه گانه (دخترانه و پسرانه) تصویری 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان