falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل

دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل
برای جستجو، از کلیدهای ترکیبی Ctrl + F استفاده کنید.
 
راهنمای نصب در پایین همین صفحه موجود است.

 

 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار اجرای برنامه‌های جاوا در اندروید

نقشه جاده‌های کل ایران

 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه PDF | حجم: ۱.۱۷ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود عکس JPG | حجم: ۲.۴۸ مگابایت
 
نقشه تهران 
 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا (بزرگنمایی ۶ برابر) | حجم: ۵.۱۱ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا (بزرگنمایی ۷ برابر) | حجم: ۱۳.۵ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه معروف تهران ۸۵ | حجم: ۳.۵۴ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر تهران برای رایانه | حجم: ۴.۲۷ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر تهران و حومه برای اندروید | حجم: ۱۰۰ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر تهران و حومه برای iOS | حجم: ۱۲۰ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار xGPS | حجم: ۴.۵۹ مگابایت
 

نقشه کرج

 

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۱.۹۷ مگابایت
 

نقشه مشهد

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۳.۱۴ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر مشهد و حومه برای اندروید | حجم: ۹.۱۶ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر مشهد و حومه برای iOS | حجم: ۲۲.۷ مگابایت

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار xGPS | حجم: ۴.۵۹ مگابایت

نقشه اصفهان

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۱.۱۶ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر اصفهان و حومه برای اندروید | حجم: ۳۲.۱ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر اصفهان و حومه برای iOS | حجم: ۵۱.۱ مگابایت

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار xGPS | حجم: ۴.۵۹ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار موبایل راهنمای سفر و ایرانگردی | حجم: ۱.۸۸ مگابایت 

نقشه تبریز

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۱.۷۳ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر تبریز و حومه برای اندروید | حجم: ۱۰.۳ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر تبریز و حومه برای iOS | حجم: ۱۳.۱ مگابایت

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار xGPS | حجم: ۴.۵۹ مگابایت

نقشه شیراز

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۱.۴ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر شیراز و حومه برای اندروید | حجم: ۱۱.۲ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر شیراز و حومه برای iOS | حجم: ۱۳.۶ مگابایت

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار xGPS | حجم: ۴.۵۹ مگابایت

نقشه اهواز

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۶۰۳ کیلوبایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر اهواز و حومه برای اندروید | حجم: ۶.۱۸ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت

نقشه اراک

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۱.۴۲ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر اراک و حومه برای اندروید | حجم: ۶.۱۱ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت

نقشه اردبیل

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۳.۹۶ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر اردبیل و حومه برای اندروید | حجم: ۴.۳۵ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت 

نقشه بجنورد

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۱.۲۹ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر بجنورد و حومه برای اندروید | حجم: ۳.۲۰ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت 

نقشه بیرجند

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جاوا | حجم: ۱.۲۳ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر بیرجند و حومه برای اندروید | حجم: ۲.۸۳ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار Maverick | حجم: ۱ مگابایت 

>> دیگر نقشه‌ها (فقط برای گوشی‌هایی که از جاوا پشتیبانی می‌کنند)

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نرم‌افزار اجرای برنامه‌های جاوا در اندروید

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر قم | حجم: ۲.۱۷ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر کرمانشاه | حجم: ۴۶۲ کیلوبایت 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر ارومیه | حجم: ۳.۷۶ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر رشت | حجم: ۷۴۷ کیلوبایت 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر کرمان | حجم: ۵۱۹ کیلوبایت 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر همدان | حجم: ۲.۲۱ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر یزد | حجم: ۳.۵۷ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر بندر عباس | حجم: ۱.۵۶ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر قزوین | حجم: ۲۱۵ کیلوبایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر زنجان | حجم: ۱.۴۳ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر سنندج | حجم: ۲.۹۲ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر گرگان | حجم: ۹۱۹ کیلوبایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر ایلام | حجم: ۱.۴۷ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهرکرد | حجم: ۲.۱۵ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر سمنان | حجم: ۱.۲۰ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر یاسوج | حجم: ۱.۷۳ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه شهر بوشهر | حجم: ۵۷۸ کیلوبایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جزیره کیش | حجم: ۱.۶۹ مگابایت
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل دانلود نقشه جزیره قشم | حجم: ۳.۸۰ مگابایت

 
متاسفانه نقشه شهرهای زاهدان، ساری و خرم‌آباد موجود نمی‌باشد.
 
» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل آموزش نصب در اندروید
 

برای استفاده از این نقشه باید از نرم افزار Maverick که در اینجا معرفی شده است استفاده نمائید.

نرم افزار Maverick یک نقشه خوان و هدایت کننده با قابلیت نصب نقشه های آفلاین می باشد. از ویژگی های اصلی این نرم افزار می توان به قطب نما، قابلیت ذخیره مسیرهای رفته و خواندن نقشه ها به صورت آفلاین و آنلاین اشاره کرد.

برای نصب نقشه های آفلاین، ابتدا نرم افزار Maverick را اجرا کنید و ببندید. پس از دانلود نقشه ی موردنظر، پوشه googlemaps را در داخل کارت حافظه در مسیر زیر کپی کنید:

maverick/tiles

اگر داخل کارت حافظه پوشه های ذکر شده موجود نبود، آنها را دقیقا با همان نام و رعایت حروف کوچک و بزرگ بسازید.

» دانلود نقشه تمام مراکز استان‌های کشور برای موبایل آموزش نصب در iOS
 

xGPS یک پروژه رایگان با هدف استفاده آسان و قدرتمند از نرم افزارهای ناوبری برای دستگاه های آی فون و آی پد لمسی می باشد. این نرم افزار دارای ویژگی های بسیاری از جمله نمایش حرکت به صورت نوبت به نوبت، دستورالعمل صوتی، پشتیبانی از نقشه های آفلاین و غیره می باشد. در حال حاضر xGPS از نقشه های گوگل برای مسیریابی استفاده می کند و این به آن معناست که شما در هر جای دنیا می توانید از این نرم افزار و از نقشه های گوگل برای مسیریابی خود استفاده کنید.

قابلیت های نرم افزار xGPS:

– پشتیبانی از نقشه های آفلاین (بدون نیاز به اتصال به اینترنت)

– دارای چند نوع نقشه (نقشه های معمولی و نقشه های ناحیه ای زمین)

– قابلیت مسیریابی با استفاده از نقشه های گوگل به صورت آنلاین

– دارای دستورالعمل صوتی (تنها به زبان انگلیسی)

– حالت شب برای دید بهتر

– پشتیبانی از چندین دستگاه جی پی اس (xGPS Module, iPhone 3G internal GPS, iGPSD cable for Holux GPS, iGPS360, G-Fi GPS)

– و…

راهنمای نصب

جهت نصب آسان فایل های .deb می توانید از برنامه iPhone PC Suite  استفاده کنید.

همچنین جهت اضافه کردن نقشه آفلاین به نرم افزار xGPS ابتدا یکی از نقشه هارا دانلود کنید. سپس از طریق یکی از برنامه های مدیریت فایل (برای این کار می توانید از قسمت Files برنامه iPhone PC Suite استفاده کنید) به مسیر var/mobile/library بر روی گوشی خود رفته و فایل نقشه آفلاین خود را با نام xGPS_map.db در این مسیر کپی کنید. سپس برنامه xGPS خود را فعال کنید و از نقشه به صورت آفلاین استفاده کنید.

توجه: در صورتی که پس از باز کردن برنامه xGPS نقشه به صورت شطرنجی ظاهر شد، می توانید با چندبار بزرگنمایی و یا کوچک کردن، نقشه را مشاهده نمائید.


بیوگرافی هنرمندان