خودکشی دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی

مجموعه : اخبار
خودکشی دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی

خبرهای جدید ایران و جهان

شب گذشته یک دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خوابگاه خودکشی کرد.

یک دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شب گذشته به قصد خودکشی خود را از طبقه چهارم خوابگاه به پایین پرت کرد و درگذشت.

بر اساس اعلام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، این دانشجو به علت مشکلات عاطفی دست به این اقدام زده است.

این سومین مورد از خودکشی دانشجویان علوم پزشکی در ماههای اخیر به شمار می آید.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان