laghari

بازیگر سرشناس سریال های تلویزیونی سرطان گرفت

بازیگر سرشناس سریال های تلویزیونی سرطان گرفت
"بانی فرانکلین"، بازیگر سریال های تلویزیونی در سن 68 سالگی مبتلا به سرطان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرزند این بازیگر در یک شبکه اجتماعی با اعلام این خبر از علاقه مندان وی خواست تا برای سلامتی وی دعا کنند.

این بازیگر 68 ساله درسریال هیا زیادی از سال 1954 تا 2011 حضور داشته و البته به عنوان یک شخصیت تلویزیونی شناخته می شود.
سرطان فراکلین لوزالمعده عنوان شده  و بلافاصله تحت درمان قرار گرفته است. این درحالی است که با وجود درآمد بالای این بازیگر وی تحت پوشش بیمه نیست و همانند دیگر صنوف آمریکایی از شرایط سختی برای بیمه های درمانی برخوردار است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان