پزشک متخصص: هرگز عسل را با موم نخورید

مجموعه : تغذیه مناسب
پزشک متخصص: هرگز عسل را با موم نخورید
این ماده غذایی خوشمزه را با موم نخورید ..
 
زنبورعسل برای تولید هر گرم موم، شش گرم عسل مصرف می‌کنند. لذا تولیدکنندگان حقیقی عسل نیز معمولاً حاضر به فروش عسل با موم نیستند و از موم تولیدشده دوباره برای تولید عسل استفاده می‌کنند. 
 
موم مصنوعی در کارگاه‌های موم‌سازی با ترکیب پارافین و موم طبیعی تولید می‌شود. 
برندهای مختلفی از عسل‌های تقلبی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین مشاهده می‌شوند که دارای درصدی از عسل طبیعی و شکر غلیظ‌ شده هستند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان