طنز تصویری، نترسید این لولو نیست، مانکنه!

طنز تصویری، نترسید این لولو نیست، مانکنه!
رقابت مانکن ها در برلین! این خانم روش به سمت شماست! دقت کنید…طنز تصویری، نترسید این لولو نیست، مانکنه!   ایشون کمبود توجه داره و حاضره شکل لولو بشه اما دیگران بهش نگاه کنن!طنز تصویری، نترسید این لولو نیست، مانکنه!   احتمالا انتظار داره با این مدل مو شوهر هم گیرش بیاد!طنز تصویری، نترسید این لولو نیست، مانکنه! 
 
 
 
 

طنز تصویری، نترسید این لولو نیست، مانکنه!

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان