ramazan
ramazan

درگیری دو همسایه رنگ خون گرفت!

مجموعه : اخبار
درگیری دو همسایه رنگ خون گرفت!
به گزارش نازوب به نقل از مهر، در این پرونده حمیدرضا متهم است ظهر روز 13 مرداد سال گذشته مرد جوانی به عباس را با ضربه های کارد به قتل رسانده است. درجلسه محاکمه متهم در شعبه 113 دادگاه خانواده و به ریاست قاضی مقدم زهرا برگزار شد. در ابتدای جلسه دادگاه قاضی اصغری روشن، نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت : این جنایت در مقابل یک مجتمع تجاری در پردیس رخ داد که با توجه به شواهد موجود در پرونده برای متهم تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه جلسه دادگاه نیز اولیای دم برای متهم تقاضای قصاص کردند. رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به حمیدرضا از او خواست به دفاع از خود بپردازد. متهم نیز با قبول اتهامش گفت: روز حادثه موتوسیکلتم را مقابل مغازه ام پارک کرده بودم. یک دستگاه خاور برای پارک کردن خودرو به آنجا آمد و راننده آن از من خواست موتورم را جابه جا کنم اما من این کار را نکردم.بعد از رفتن خاور مقتول سراغم آمد و فحاشی کرد. خیلی عصبانی بودم و با او درگیر شدم. نمی دانم چطور چاقو به گردن مقتول اصابت کرد و مرگ او را رقم زد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و متهم را به قصاص محکوم کردند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان