falhafezz
falhafezz
laghari

اشتباه خانم ها در آرایش کردن

اشتباه خانم ها در آرایش کردن
نازوب، یكی از بزرگ ترین اشتباهاتی كه بانوان در آرایش می كنند، انتخاب فوندیشن نامناسب برای پوست شان است، به همین علت، صورت بعضی ها بسیار طبیعی و شاداب به نظر می آید و برخی دیگر از خانم ها مثل این است كه یك ماسك بر چهر ه شان زده اند.
 
به طور كلی رنگ پوست بیشتر بانوان یك ته زمینه زردرنگ دارد و این ته رنگ پوست در بانوان آسیایی، آمریكای لاتین و برخی از مناطق آفریقا دیده می شود.
 
بنابراین برای اینكه پوست شان طبیعی تر به نظر بیاید، باید فوندیشنی را انتخاب كنند كه یك ته رنگ زرد داشته باشد. بیشتر فوندیشن های موجود در بازار، ته رنگ نارنجی یا صورتی رنگ دارند. به همین دلیل بانوانی كه این رنگ فوندیشن ها را استفاده می كنند، صورتی مصنوعی پیدا می كنند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان