instagram

a

پسری که در 24 سالگی پروفسور شد (عکس)

پسری که در 24 سالگی پروفسور شد (عکس)
او در حالی که 24 سال سن داشت به عنوان یک پروفسور تمام از دنشگاه UCLA فارق التحصیل شد. آی کیو او 211 ثبت شده است…
 
آقای ترنسه تا او در سال 1975 در استرالیا به دنیا امد ولی اصلیتی چینی دارد و البته در بین باهوش ترین کودکان دنیا قرار دارد. او در حالی که 2 سال داشت زبان انگلیسی و مادری خودش را به طور کامل آموخت.
 
 
 
به گزارش نازوب در 5 سالگی مسائل سخت ریاضی را حل می کرد و همچنین در 12 سالگی توانست المپیاد ریاضی جهانی در میان برترین ها قرار بگیرد و از همین رو جوان ترین شرکت کننده این مسابقات نامیده شد.
 

وی همچنین در حالی که 24 سال سن داشت به عنوان یک پروفسور تمام از دنشگاه UCLA فارق التحصیل شد. آی کیو او 211 ثبت شده است.


بیوگرافی هنرمندان