عکس زیبا از اشرف پهلوی و فوزیه همسر رضا شاه

عکس زیبا از اشرف پهلوی و فوزیه همسر رضا شاه

اشرف پهلوی و فوزیه خواهر و همسر مصری محمدرضا شاه. فوزیه در زمان ولیعهدی محمدرضا با اصرار رضا شاه به همسری ولیعهد درآمد و بعد از گذشت چند سال از شاه ایران جدا شد.

 عکس زیبا از اشرف پهلوی و فوزیه همسر رضا شاه


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان