جنجال فروش بچه در فیس بوک

مجموعه : اخبار
جنجال فروش بچه در فیس بوک
 پلیس هند مردی که فرزندش را در فیس بوک فروخته بود دستگیر کرد. به گزارش نازوب به نقل از دیلی میرور، پلیس شمال هندوستان  مردی ۴۷ ساله را که فرزند تازه بدنیا آمده اش را به یکی  از تجار محلی فروخته بود در شهر لودیانا بازداشت کرد.
فیروز خان بابت فروش فرزندش ۴۵ هزار روپیه دریافت کرده بود و از طریق سه واسطه موفق شده بود این معامله را انجام دهد که آن سه نفر هم بخاطر مشارکت در جرم دستگیر شدند. پلیس پس از نجات نوزاد ، او را به نزد مادرش نوری خان برگرداند.
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان