عکس های بسیار عجیب و ترسناک راهبه های بودایی!

عکس های بسیار عجیب و ترسناک راهبه های بودایی!
به گزارش نازوب، عکس های زیر مربوط به گربه سانان بسیار بزرگ و زیبا در معبد ببر در کانچانبری تایلند است که حدود 100 ببر همراه با راهبان بودایی زندگی می کنند. بسیاری از آنان توله ببر بوده اند که در بین انسان ها بزرگ شدند ولی با این وجود تصاویر زیر نشان میدهد که چقدر این موجودات ترسناک میتوانند به نگهبانان خود نزدیک شوند.
 
 
یک ببر بزرگسال خود را به روی زمین می کشد تا حمام آفتاب بگیرد، ولی پس از مدتی به نزدیک یکی از ساکنان آنجا در سایه رفته تا او را نوازش کند. در نقطه دیگری یک ببر جوان تر با شادی در اطراف استخر آب با یک اسباب بازی جدید بازی می کند. با وجود گرمای بسیار زیاد تایلند، در ماه های تابستان رطوبت هوا می تواند به گزارش نیک صالحی تا حد طاقت فرسای90 درصد نیز بالا رود.
 
 
به گزارش نازوب معبد ببر که در سال 1994 بنا شده، انتقاد های زیادی را از سوی گروه های حیات وحش به خود جذب کرده که ادعا دارند آنجا برای پروش ببرها غیرقانونی است و به اندازه کافی مناسب نیست. اولین توله ببر پس از آنکه مادرش توسط شکار دزدان محلی کشته شد، در سال 1999 به آنجا برده شد.
 
 
از آن پس دیگر ببرها نیز به آنجا آورده شدند و اکنون جمعیت آنها رو به رشد است و این مرکز تبدیل به یکی از جاذبه های توریستی شده و بازدیدکنندگان با پرداخت پول می توانند عکس خود را با این حیوانات بگیرند. این سازمان تاکید دارد که مرکز آنها کاملا قانونی است و هدف آن است که پس از نگهداری این حیوانات در آینده آنها را در حیات وحش رها کنند.
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان